Dodatkowe dni wolne


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/23:
• 23 maja 2023r.,

• 24 maja 2023r.,

• 25 maja 2023r.,

• 9 czerwca 2023r.,

• 19 czerwca 2023r.,

• 20 czerwca 2023r.,

• 21 czerwca 2023r.,

• 22 czerwca 2023r.