Współpraca z Gm. Biblioteką Publiczną im. A. Grabowskiego w Kętach